..

Lagedi Kepsu sild jääb remondi tõttu suletuks kuni 31. juulini

Tref Nord AS teatab, et liiklusohutuse tagamiseks jääb remonditav Kepsu sild suletuks alates 18. aprillist kuni 31. juulini.

Ümbersõit on korraldatud Loo aleviku kaudu ja ümbersõiduskeemid on paigaldatud vajalikesse kohtadesse.

Lisainfo:

Priit Paabo

Tref Nord AS

GSM: +372 503 2728

Ehitaja Tref Nord AS teavitas vallavalitsust, et sild suletakse 19. aprill kell 16.00

Allikas: http://rae.kovtp.ee/et/uldinfo

..

Lagedil Pirita jõel asuv Kepsu sild 15.-16.aprill liikluseks suletud

AS TREF Nord informeerib, et seoses ehitustöödega objektil „Maanteede 11300 Lagedi-Peningi km 1-2,2; 11302 Lagedi-Kostivere km 0-1,7 ning 11110 Nehatu-Lagedi km 1,5-3,8 remont ja kergliiklusteede ehitamine”, on Lagedil Pirita jõel asuv

 

Kepsu sild liikluseks suletud 15.-16.04.2013.

 

Ümbersõit on korraldatud Loo kaudu.

 

Analoogseid silla sulgemisi on edaspidi ette näha kokku vähemalt 6 ning AS TREF on lubanud nendest  aegsasti teavitada.

 

Lisainfo:

Priit Paabo

Tref Nord AS

GSM: +372 503 2728

 

 

Allikas: Rae Valla koduleht

..

Lagedi Kino

Järgmine film on “Elavad Pildid”.

a67e35e3b2d2e192db7e060291ece7e5

Filmi peategelane Helmi sünnib parun von Strandmanni majja Tallinna vanalinnas aastal 1908. Ainus, mida ta kindlalt teab, on, et ta ema oli eesti soost teenijatüdruk. Kõik muu selgub elu käigus ning elul, mis kulgeb läbi sajandi, on Helmi jaoks mõndagi varuks.

Selles majas ta rõõmustab ja kannatab, ihaleb ja pettub. Siin kasvab ta üles koos noorhärra Erikuga ning ootab oma suure armastuse õitselepuhkemist. Sama maja allkorrusel elab kinomehaanik Julius, kes ei ole Helmi suhtes sugugi ükskõikne. Loomulikult ulatuvad majja ka ajaloo suured sündmused. Parketti tallavad nii sõdurikirsad kui härraste lakksaapad, majja mahub inimsaatusi kaugelt ja lähedalt, omi ja võõraid. Helmi kodu jõuab olla kord saksa salong, kord revolutsioonimuuseum, kord töölisklassi ühiskortergi. Vabaduse saabudes hakkavad maja ümber sebima kinnisvarasulid. Heitlikes aegades püsivad muutumatuna vaid kinosaal, mis elavaid pilte ekraanile paiskab, ning Juliuse vaikne armastus Helmi vastu.

Režissöör Hardi Volmer ühendab oma ajaloolises armastusfilmis nii varajase tummfilmi groteski kui kino kuldaja melodraamat, nii eepikat kui komöödiat.

Režissöör ja idee autor Hardi Volmer, stsenarist Peep Pedmanson, kunstnik Kalju Kivi, operaator Kristjan-Jaak Nuudi, monteerija Tambet Tasuja.

Produtsent Anneli Ahven. Tootja Exitfilm.

Filmi pikkus: 2h15min

Treiler

Info allikas: http://www.kino.ee

18.aprill kell 19.00
Pilet: 2.50
..

Vallavanem Mart Võrklaeva kiri Lagedi elanikele

Esmalt vabandan, et ei saanud haigestumise tõttu Lagedi aleviku koosolekul osaleda. Kahjuks ei olnud minu lühikese etteteatamisaja tõttu võimalik tulla ka abivallavanematel.

Kuigi Lagedi inimestelt enne koosolekut küsimusi ei tulnud, võib neid mulle jätkuvalt edastada ja kindlasti saavad need ka vallavalitsuse poolt vastatud.

Teen lühikese ülevaate teemadest, millest plaanisin rääkida. Lisaks kooli rekonstrueerimisele ja lasteaia avamisele on Lagedit ja Lagedi inimesi sel aastal veel palju positiivset ootamas.

4. märtsil 2013 alkirjastasime lepingu kahe valla – Rae ja Jõelähtme ning Maanteeameti ühisprojekti Loo ja Lagedi alevike vahelise kergliiklustee rajamiseks ja sõidutee remondiks. Kogu objekti ehitajaks on TREF Nord AS. Tööde käigus rekonstrueeritakse Kooli tänav alates Raadiojaama tee ristmikust kuni Lagedi aleviku piirini. Linnu tee sõidutee rekonstrueeritakse alates Kooli tee ja Linnu tee ristist kuni Saha kabelisse viiva tee ristmikuni, mis samuti ehitustööde käigus välja ehitatakse.

Lisaks ehitatakse Kooli teele ligi kilomeetri pikkune kaasaegse valgustusega kergliiklustee. Kergliiklustee saab alguse Raadiojaama tee ja Kooli tee ristumise kohast ja kulgeb välja kuni Kuuse tänavani. Valgustatud kergliiklustee ehitatakse välja ka Linnu tee lõigule, mis algab Kooli teest ja kulgeb Rae valla piirini ning sealt edasi Jõelähtme vallas Loo alevikuni. Projekt hõlmab ka Pirita jõge ületava ja pikka aega halvas seisukorras olnud Kepsu silla remonti ja laiendust. Silda laiendatakse jalakäijatele ehitatava tee võrra ning selle turvalisust tõstetakse silla peale-  ja mahasõitudele ehitatavate löögisummutitega põrkepiirete paigaldamise kaudu. Linnu tee teedeehituse projekti raames rajab AS Elveso Kopli küla Päikese tänava piirkonda kanalisatsiooni eelvoolu torustiku ja arendab sadeveesüsteemi, mille tulemusel jäävad ära kevadised ja sügisesed uputused.

Kõik tööd valmivad septembri keskpaigaks ning nende tulemusel saab Lagedi alevik endale uue ilme ja elanike liikumine alevikus muutub kindlasti turvalisemaks. Juurde loodavad kergliiklusteed loovad uusi võimalusi ka tervisespordi harrastamiseks.

Kooli juurde rajame käesoleva aasta suvel ka uue spordiväljaku. Spordiväljakul saavad olema jalgpalliväljak, liivaalusel võrkpalliväljak, kahe konstruktsiooniga korvpalliväljak, tartaankattega jooksurajad, välijõuväljak jm kehalise tundide läbiviimiseks vajaminev. Paigaldame ämblikuvõrgulaadse ronimis- ja treeningatraktsiooni, mida saavad kasutada lapsed nii kooliajal kui ka väljaspool kooliaega, uue asfalteeritud aluse saab skatepark ning korrastame ka kelgumäe. Samuti soovime täiustada vastavalt võimalustele ka lasteaia mänguväljakut.

Ümber uue spordiväljaku ja kooli tagant hakkab jõe ääres kulgema valgustatud multširada, mida on võimalik kasutada nii koolilastel kui kõigil piirkonna elanikel tervisespordiga tegelemiseks. Talvel hakkab samal rajal kulgema suusarada.

Kui aleviku koosolekult jäi üles küsimusi, siis vastan neile hea meelega ning palun need saata mart.vorklaev@rae.ee.

Lugupidamisega

Mart Võrklaev

Vallavanem

..

Toimus Lagedi aleviku üldkoosolek

Laupäeval, 6. aprillil toimus aleviku elanike üldkoosolek. Kohale tulnute seas oli ka inimesi Kopli ja ja Ülejõe külast, mis on väga rõõmustav, sest oleme ju kõik ühe kandi inimesed. Alevikuvanem Tea Sõlg andis ülevaate möödunud aasta tegemistest ja ka sellest, mis meid ees ootab. Üheks suuremaks ettevõtmiseks möödunud aastal oli uue Lagedi aleviku arengukava väljatöötamine. Selleks oli kokku kutsutud töörühm, mis koosnes aleviku eestseisusest ja aktiivist. Ühe päevakorrapunktina tutvustaski Rein Karm uut arengukava, mis sai ka üldkoosoleku poolt ühehäälselt heaks kiidetud.

Kahjuks ei võtnud koosolekust osa Rae valla esindaja, kuna vallavanem Mart Võrklaev oli ootamatult haigestunud ja ei leidnud ka asendajat. Otsustati, et temale suunatud küsimused saab saata alevikuvanemale aadressil  Tea.Solg@lagedi.ee või tuua need raamatukogusse ja tema toimetab need edasi otse vallavanemale.

Lagedi kooli ja lasteaia teemadel rääkis direktor Liivia Enneveer. Selgus, õppetöö poole pealt on kõik väga hästi, õpilased on tublid, osalevad olümpiaadidel ja spordivõistlustel. Lõpetajate taset näitab see, et paljud on läinud edasi õppima Tallinna tugevamatesse koolidesse. Eriti heal tasemel on Lagedi koolis arvutiõpetus, millest käis dokumentaalfilmi tegemas ka inglise telekanal BBC.

Kahjuks ei ole asjad nii hästi lasteaia poole peal. Probleem on mänguväljakuga, mis on vihmaste ilmadega vee all. Lisaks on väljak liiga väike ja väheste atraktsioonidega. Teise suure probleemina teeb muret talvel katuselt alla kukkuv lumi, mis on ohuks uksest sisenevatele lastele. Need on asjad, mis nõuavad lahendust ja nendega tuleb tegeleda.

Koosoleku protokolli saab lugeda SIIT