..

Huvistuudio ÕHIN alustab uut hooaega

Huvistuudio ÕHIN pakub huviringe Lagedi Koolis ja Loo Kultuurikeskuses. Põnevaid huviringe on nii mudilastele, noortele kui ka täiskasvanutele.

Ootame õppeaastaks 2015/2016 uusi õpilasi. Õppetöö algab meil 1. oktoobril ning registreeruda saab info@huvistuudio.ee

Rohkem infot Loo Kultuurikeskuses toimuvate ringide kohta: http://www.huvistuudio.ee/blog/huviringid-oppeaastal-2015-2016-loo-kultuurikeskuses

Huviringid mudilastele Lagedi Koolis: http://www.huvistuudio.ee/blog/huviringid-oppeaastal-2015-2016-mudilastele

Huviringid koolinoortele Lagedi Koolis: http://www.huvistuudio.ee/blog/huviringid-oppeaastal-2015-2016-koolinoortele-lagedi-koolis-1

Huviringid täiskasvanutele Lagedi Koolis: http://www.huvistuudio.ee/blog/huviringid-oppeaastal-2015-2016-taiskasvanutele-lagedi-koolis

17. septembril kell 18.00 toimub Lagedi Koolis ka huvistuudiot ning uut õppeaastat tutvustav üritus, kuhu on oodatud kõik huvilised https://www.facebook.com/events/899768456764524/

Täpsemat infot meie kohta leiab www.huvistuudio.ee või https://www.facebook.com/huvistuudio

Üksuse Untitled-1.png kuvamine

..

Rail Balticu eskiislahenduse avalik väljapanek

Harju ja Rapla maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks.

Eskiislahenduse avalik väljapanek 31. august kuni -13. september 2015.

Harju ja Rapla Maavalitsus annavad teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringute eskiislahendused eelistatud trassile:

Rapla maakonnas lõigud 6B+7B+7C+8A+16A,

Harju maakonnas 16A+16B+14C + 14G+11A-II+15B+11B-II)

ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu.

Rail Balticu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassi koridorile.

Planeeringute (koosneb seletuskirjast ja joonistest) ja KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis www.railbaltic.info  alates esmaspäeva, 31. august 2015 pärastlõunast.

Harju ja Rapla Maavalitsused korraldavad eskiislahenduse tutvustamiseks avalikud arutelud järgmistelt:

14.09.2015 kell 14.00 Harju Maavalitsuse III korruse saalis (Roosikrantsi 12, Tallinn);

14.09.2015 kell 18.00 Loo Kultuurikeskuses (Saha tee 7B, Loo alevik);

15.09.2015 kell 18.00 Rae Kultuurikeskuses (Aruküla tee 9, Jüri alevik);

16.09.2015 kell 18.00 Kiili Gümnaasiumis (Kooli 2, Kiili alev);

17.09.2015 kell 18.00 Saku Valla Majas  (Teaduse 1, Saku alevik).

18.09.2015 kell 15:00 Rapla riigimajas suures saalis (Tallinna mnt 14, Rapla);

21.09.2015 kell 18.00 Kohila Gümnaasiumis (Kooli 1, Kohila alev);

22.09.2015 kell 18.00 Järvakandi Kultuurihallis (1. Mai 1, Järvakandi alev)

Maakonnaplaneeringute algatajaks Harju ja Rapla maakonnas on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173). Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Harju maakonna osas Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; www.harju.maavalitsus.ee ) ning Rapla maakonna osas Rapla Maavalitsus (Tallinna mnt 14, 79513 Rapla; www.rapla.maavalitsus.ee ) ning kehtestajaks Harju maakonna osas Harju maavanem ja Rapla maakonna osas Rapla maavanem. Planeeringu koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu) koostöös partnerettevõtetega (Reaalprojekt, WSP Sweden, Kelprojektas, Novarc)