..

Rae valla elanike rahulolu-uuring 2018

Tunamullu võttis Rae vallavalitsus vastu arengukava, milles lepiti kokku visioonis ja eesmärkides aastani 2025. Selle kohaselt on Rae vald seitsme aasta pärast kõrgelt hinnatud elu- ja majanduskeskkonnaga säästva arengu põhimõtteid järgiv tegus kohalik omavalitsus.

Et vallas toimuvast põhjalikum ülevaade saada ja elanike ootusi paremini mõista, tellis vallavalitsus osaühingult Cumulu Consulting veebipõhise rahulolu-uuringu.

Vallavolikogule tutvustatakse uuringu tulemusi 20. novembri istungil, mis on avalik ja kõik soovijad võivad sellest osa saada.

Tutvu RAE VALLA ELANIKE RAHULOLU-UURING 2018