..

Algab Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee ehitus

Hea meel on teada anda, et 1,29 kilomeetri pikkune lõik Kooli tee ja Kuuse tänava ristumise kohast kuni Kadaka küla Pajupea teeni saab endale korraliku valgustusega kergliiklustee. Viaston Infra OÜ-ga ehituslepingu allkirjastanud vallavanem Mart Võrklaev selgitas, et juba 2017. aastal projekteeritud teed ei saanud seni ehitada maaomanikega seotud vaidluste pärast, kuid lõpuks leiti kõiki osapooli rahuldanud lahendus. Ehituslepingu maksumuseks kujuneb ligikaudu 312 tuhat eurot ja tööde teostamiseks on aega kuus kuud.
ℹ Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ning Rae valla eelarvest. Meetme on töötanud välja Rahandusministeerium ja EAS.

..

Tule Lagedi Kooli õpetajaks

Lagedi Kool võtab alates augustist 2019 konkursi korras tööle:

EESTI KEELE ÕPETAJA (15 ainetundi) Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud head teadmised ja oskused õpetamaks põhikooli eesti keelt ja kirjandust, hea eneseväljendus- ja suhtlusoskus, sihikindel, konkreetne, koostöövalmis ja sõbralik.

MATEMAATIKAÕPETAJA (15 ainetundi) Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud head teadmised ja oskused õpetamaks põhikooli matemaatikat, hea eneseväljendus- ja suhtlusoskus, sihikindel, konkreetne, koostöövalmis ja sõbralik.

POISTE LIIKUMISÕPETUSE ÕPETAJA Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud head teadmised ja oskused liikumisõpetuse tundide läbiviimiseks poistele, hea eneseväljendus- ja suhtlusoskus, sihikindel, konkreetne, koostöövalmis ja sõbralik.

VÄIKEKLASSIÕPETAJA Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Vajalikud teadmised töötamisel erivajadustega lastega, soovitav eelnev töökogemus selles valdkonnas, nõustamisoskus, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus.

KLASSIÕPETAJA Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega. Heal klassiõpetajal on konkreetne nägemus I kooliastme eesmärkidest, oskab olla sihikindel ja konkreetne, on hea suhtleja, koostöövalmis, sõbralik.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 10. maiks 2019 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimisega seotud info telefonil 6713595
Tööd puudutav sisuline info telefonil 6713596