Lagedi kandi arengukava 2018-2022

Arengukava on heaks kiidetud Lagedi aleviku elanike üldkoosolekul, mis toimus Lagedi keskusehoones 15.aprillil 2018. aastal.

Lagedi aleviku arengukava aastateks 2018 – 2022

Arengukava on heaks kiidetud Lagedi aleviku elanike üldkoosolekul, mis toimus Lagedi Keskusehoones 6. aprillil 2013. aastal.

Lagedi aleviku arengukava 2013-2017